Tuesday, January 30, 2007

Turn off everything!! ( Σβήστε τα πάντα!!! )

"On the 1st of February u can participate to the biggest worldwide action for climate change. Different enviromental organisations are asking people from all the world 15 minutes of 'silence': everyone should turn off all the lights, electricity, etc between 19:45 and 8 in the afternoon to attract the intention of the residents worldwide, and politicians involving energy issues. Its an act that only takes 15 minutes and IT DOESNT COST UANYTHING but it can demonstrate to the governments that climate changehas to be the most important issue for their agendas worldwide.Why on the 1st of February?Because on this date the UN will publish the latest results for climate change."

"Tην 1η Φεβρουαρίου μπορείτε να συμμετάσχετε στην μεγαλύτερη παγκόσμια δράση για την κλιματική αλλαγή. Διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητάνε από τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο 15 λεπτά "απόλυτης ησυχίας": όλοι πρέπει να κλείσουν όλα τους τα φώτα, τα ηλεκτρικά κλπ ανάμεσα στις 19:45 και 8:00 το απόγευμα για να προσελκύσουν την προσοχή των κατοίκων παγκοσμίως αλλά κυρίως των πολιτικών που ασχολούνται με θέματα ενέργειας. Είναι μια πράξη που παίρνει μόνο 5 λεπτά και ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ, αλλά μπορεί να είναι μια διαμαρτυρία προς όλες τις κυβερνήσεις για να τους επισημάνει πως οι κλιματικές αλλαγές πρέπει να είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στις ατζέντες τους. Γιατί όμως 1η Φερβουαρίου; Επειδή αυτή τη μέρα τα Ηνωμένα Έθνη θα εκδόσουν τα τελευταία αποτελέσματα για την κλιματική αλλαγή."

Thursday, January 18, 2007

Ποιός δουλεύει ποιόν;;;

Διαβάζω στο in.gr πρίν λίγο..."Απαντώντας στις επικρίσεις με αφορμή τα επεισόδια της Τετάρτης στο Πολυτεχνείο, η κυβέρνηση προωθεί άμεσα το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στην Παιδεία, που περιλαμβάνουν και το πανεπιστημιακό άσυλο, για το οποίο επισημαίνει ότι «παρατηρείται κατάχρηση»."
Δηλαδή θέλουν να πιστέψουμε τώρα οτι τους πήρε ο πόνος για το πανεπιστημιακό άσυλο και την "κατάχρησή" του;;; Οτι δηλαδή όλα γίνονται τυχαία και προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας... Τρίχες κατσαρές λέω εγώ!!
Διαβάστε το άρθρο του ΙΟΥ της Ελευθεροτυπίας στις 26/11 και μετά πείτε μου... "Ποιός δουλεύει ποιόν;;;..."

Monday, January 15, 2007

Τί θα κάνουμε τα σκουπίδια μας???

Τον τελευταίο καιρό, μιας και πολύ γίνεται λόγος για ζητήματα περιβαλλοντικά, θυμήθηκα μια εργασία που είχα κάνει πρίν δύο περίπου χρόνια στη σχολή σχετικά με τη διαχείρηση των αστικών απορριμάτων.. Θα έλεγα χωρίς δισταγμό ότι πρέπει να προχωρήσουμε, στη χώρα μας, σε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο διαχείρησης από τους ΧΥΤΑ. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να κινηθούμε σε ένα συνδιασμό ανακύκλωσης και καύσης.

Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούμε ενεργειακά τα απορρίματα και ξεφεύγουμε από την στενή λογική της αποφυγής της ρύπανσης που πρεσβεύουν οι ΧΥΤΑ.
Με τη χρήση κατάλληλης τεχνολογίας αντιρρυπαντικών συσκευών(φίλτρα,καταλύτες,πλυντηρίδες,κυκλώνες), αλλά και τη λειτουργία του συστήματος υπό κατάλληλες θερμοκρασιακές συνθήκες,ελέγχουμε τα απαέρια της καύσης τα οποία πολλοί θεωρούν σοβαρό μειονέκτημα της μεθόδου. Την αδρανή τέφρα που παράγεται κατά τη καύση μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε στην δημιουργία οικοδομικών υλικών, αλλά και στη γεωργία.
Είναι γεγονός,ότι για ορισμένα είδη αποβλήτων, όπως τα νοσοκομειακά απόβλητα, τα ψηφιακά "σκουπίδια" και τα πλαστικά, που απαιτούν τεράστιο χρόνο αποδόμησης,η καύση αποτελεί μονόδρομο.
Αποτελεί επιπλέον τη μοναδική δοκιμασμένη τεχνολογική λύση για την επίτευξη ποσοτικοποιημένων στόχων διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη το απαιτητικό χρονοδιάγραμμα στόχων που προκύπτουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Όσον αφορά τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της παραγόμενης ενέργειας,που είναι το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου- σε μία εποχή που οι εκμεταλλεύσιμες πηγές ενεργειας μειώνονται συνεχώς- ενδεικτικά σας αναφέρω κάποια παραδείγματα από πόλεις που έχουν σε λειτουργία μονάδες καύσης.

1.Στη Χονολουλού, μετά από έρευνα του Πανεπιστημίου του Berkeley,το 7% της συνολικής απαιτούμενης ενέργειας-επαρκές για να καλύψει τις ανάγκες 60.000 νοικοκυριών-παράχθηκε από την καύση των Αστ.Απορ. με αποτέλεσμα να μειωθούν οι εισαγωγές σε υγρά καύσιμα κατά 10.7 δις βαρέλια!!! Επίσης σημαντικότατη υπήρξε και η μείωση των εκπομπών μεθανίου στο περιβάλλον, αλλά σαφώς και της απαιτούμενης προς υγειονομική ταφή εδαφικής έκτασης.
(http://www.wastechallenge.org/honolulu.html)

2.Στο Άμστερνταμ, μετά από μία σωστή στρατηγική έγινε αποδεκτή η λύση της καύσης (incinaration of municipal waste)καθώς αποτελεί μία χαμηλότερου-μακρυπρόθεσμα- αλλά και ελεγχόμενου κόστους λύση.
Σημαντικός παράγοντας θεωρήθηκε η μηδενική αρνητική επίπτωσή στα υπόγεια νερά και οι ελάχιστες ατμοσφαιρικές επιπτώσεις, καθώς μιλάμε για μία καθ'όλα νόμιμη και υπό τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις διαδικασία(χρήση κατάλληλων φίλτρων κλπ).
Τα απαέρια είναι σχεδόν "pure steam", δηλ. απλός ατμός, όπως αναφέρεται από τον υπεύθυνο του Προγράμματος.
(http://www.earthscan.co.uk)

3.Στην Οσάκα της Ιαπωνίας, η μονάδα καύσης ελέγχει μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή την συγκέντρωση των απαερίων κάτω από 0.1 nanograms, χρησιμοποιόντας ειδικά ανιχνευτικά φίλτρα. Οι παραγόμενες διοξίνες αποσιντίθενται με ειδικούς καταλυτικούς μηχανισμούς.
Η ικανότητα της μονάδας ανέρχεται σε 900 tons per day.
(www.city.osaka.jp/kankyojigyo/english/plant/)

Θα μπορούσα να παραθέσω πολλά ακόμα παραδείγματα από χώρες που έχουν σε λειτουργεία τέτοιες μονάδες, όπως η Γερμανία, η Ελβετία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Γαλλία, Η Κίνα, η Ταϊβάν κ.ά.
Κάποια ενδιαφέροντα site:
-www.sinotech.com.tw/majo
-http://www.ecoling.ch/englisch/refmva_eng1.htm

Πρέπει να σκεφτούμε μακρυπρόθεσμα και να αντιταχθούμε σε στενές λογικές που υποτάσσονται στο φόβο ενός βραχυπρόθεσμου υψηλού κόστους κατασκευής μιας τέτοιας μονάδας στην Ελλάδα.
Η κατάσταση με τους ΧΥΤΑ έχει πλέον φτάσει στο απροχώρητο.

Μία γενικευμένη και με σωστή λειτουργία εφαρμογή της καύσης απορριμμάτων, που αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται την ολοένα και αυξανόμενη τεχνολογική πρόοδο, μπορεί να μας οδηγήσει στην οριστική λύση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων…

Σας παραθέτω ένα απόσπασμα από μία σχετικά πρόσφατη εφημερίδα:
"...Όταν πέταξαν οι αστροναύτες προσπάθησαν να διακρίνουν στη Γή τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Είδαν το πιο μακρύ, το Σινικό Τείχος, το πιο γεωμετρικό, την Πυραμίδα της Γκίζας και το πιο ψηλό...το λόφο σκουπιδιών της Νέας Υόρκης..."
Τα συμπεράσματα δικά μου και δικά σας...Wednesday, January 10, 2007

Memories...

Καθώς έψαχνα στο internet βρήκα το παρακάτω βιντεάκι.Τα σχολικά μου χρόνια..τόσες αναμνήσεις...Άλλες καλές και άλλες άσχημες...Όπως πάντα άλλωστε...
Enjoy!

Monday, January 08, 2007

Η γέφυρα των δύο Ηπείρων

Πριν από χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι περνούσαν το στενό του Bering με τα έλκυθρα εξαιτίας του στρώματος πάγου που υπήρχε για εκκατομύρια χρόνια. Όμως το στρώμα πάγου έλιωσε και έτσι ο πολύτιμος για τους ανθρώπους διάδρομος εξαφανίστηκε.

Μετά από παρα πολλά χρόνια ένας άνθρωπος έρχεται να προτείνει αυτό που φαινόταν απίστευτο. Την επανένωση των δύο ηπείρων μέσω μίας γέφυρας που θα περνάει πάνω από τον πορθμό του Bering.


Η γέφυρα θα πρέπει να έχει μήκος 100 χιλιόμετρα μόνο για να καλύψει το θαλάσσιο κενό του πορθμού. Θα πρέπει να κατασκευαστεί έτσι ώστε να αντέχει το πολικό ψύχος. Να αντέχει τις συνεχείς συγκρούσεις των πάγων στους πυλώνες της. Είναι χωρίς σκέψη ένα τρελό εγχείρημα, που ο διάσημος αρχιτέκτονας Tsau Young Lin έχει βαλθεί να το κάνει πραγματικότητα.
Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε τα τεράστια οικονομικά ωφέλη που θα προκύψουν αν κατασκευαστεί μια τέτοια γέφυρα. Καταρχήν αυτοκίνητα και φορτηγά θα μπορούν να πηγαίνουν από την Αλάσκα στην Σιβηρία σε μία ωρα. Με την διαφορά της ώρας δε, θα φτάνουν στην άλλη μεριά την ώρα που ξεκίνησαν. Τρένα μεγάλων ταχυτήτων θα μπορούν να μεταφέρουν εκατοντάδες επιβάτες από την μία ήπειρο στην άλλη. Και τέλος το κυριότερο, εκατομμύρια τόνοι πετρελαίου και φυσικού αερίου θα μπορούν πλέον να μεταφέρονται μέσω αγωγών από την Αμερική στην Ασία και αντίστροφα.
Κάποια τεχνικά στοιχεία της υπό μελέτη γέφυρας:
Μήκος : Μόνο το θαλάσσιο κενό που θα πρέπει να καλυφθεί έχει μήκος 100 χιλιομέτρων, και σε αυτά πρέπει να προστεθούν άλλα 4000 χιλιόμετρα νέων αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών που θα ενώνουν την γέφυρα με τις μεγάλες πόλεις των δύο ηπείρων.
Ύψος : Το ύψος από το κατάστρωμα όπου θα κινούνται τα αυτοκίνητα θα φτάνει τα 100 μέτρα κι αυτό για να περνουν από κάτω τα τάνκερ καθώς και μεγάλα κομμάτια πάγου.
Πυλώνες : Θα υπάρχουν συνολικά 220 υποστηρικτικοί πυλώνες βάρους 50,000 τόνων ο καθένας καθώς και τόξα που θα φτάνουν σε μήκος τα 500 μέτρα το καθένα.
Κατάστρωμα : θα υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση για τα αυτοκίνητα, εσωτερικά θα υπάρχουν υποδομές για την λειτουργία σιδηρόδρομου , και σε ένα άλλο επίπεδο θα περνούν αγωγοί πετρελαίου.
Highlights : Το έργο στο σύνολο του θα συγκρίνεται με το Σινικό τοίχος, θα έιναι ορατό και από το διάστημα, θα είναι η μεγαλύτερη γέφυρα που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Ποτε πριν δεν θα έχει κατασκευαστει γέφυρα σε τόσο αφιλόξενο περιβάλλον καθώς το χειμώνα η θερμοκρασία φτάνει τους -50 βαθμούς κελσίου και 8 μήνες το χρόνο η θάλασσα καλύπτεται απο πάγο.
Συνολικό κόστος : Περίπου 105 δισ. δολλάρια.
Οι μηχανικοί που οραματίζονται την κατασκευή της γέφυρας θα έχουν να αντιμετωπίσουν δύο τεράστια προβλήματα. Το πρώτο είναι οι αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, και το δεύτερο είναι το μέγεθος της γέφυρας που θα πρέπει να φτάνει τα 100 χιλιόμετρα μήκος.
Ο T.Y Lin και η ομάδα μηχανικών που οραματίζονται το έργο υποστηρίζουν ότι έχουν βρεί λυση για όλα τα προβλήματα, ακόμα και για τα πιο ακραία όπως η σύγκρουση με τεράστιο παγόβουνο.
Οι πυλώνες θα έχουν σχήμα κόνου έτσι ώστε ο παγος που κινείται να μην τους επιρεάζει κι αυτό χάρη στην "πατέντα" των παγοθραυστικών πλοίων τα οποία δεν σπάνε τον πάγο αλλά χάρη στο σχήμα τους ανεβαίνουν πάνω σε αυτόν με αποτέλεσμα να ανοίγουν ένα στενό πέρασμα μέσα στον πάγο(Το μοντέλο αυτό πυλώνα χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή της ομοσπονδιακής γέφυρας του Καναδά, μόνο που στη γέφυρα Bering οι πυλώνες και το βάρος τους θα είναι πολλές φορές μεγαλύτερα.). Ακόμα ένα κατασκευαστικό πρόβλημα είναι ότι οι πυλώνες θα πρέπει να αντέχουν το βάρος μιας τόσο μεγάλης κατασκευής. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα δόθηκε από την πασίγνωστη πλέον σε μας γέφυρα Ρίου-Αντιρίου. Στην "γέφυρα μας" για πρώτη φορά φτιάχτηκαν τόσο μεγάλοι σε βάρος πυλώνες, για να λυθεί ένα άλλο πρόβλημα. Αυτό των σεισμών. Στην γέφυρα του Bering θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα του βάρους που θα σήκωναν οι πυλώνες, αφού το τριπλό κατάσρωμα θα έχει μήκος 100 χιλιόμετρα και εσωτερικά του θα περνούν τρένα και αγωγοί πετρελαίου καθώς και αυτοκίνητα. Το κόστος ενός τέτοιου έργου είναι τεράστιο, οι δυσκολίες κατασκευής ακόμα μεγαλύτερες και τέλος η χρησιμότητα του βέβαιη. Από την στιγμή που σύμφωνα με τον T.Y Lin και την ομάδα του μπορούν να κατασκευάσουν ένα τέτοιο έργο δεν αποκλέιεται σε μερικές δεκαετίες να γίνει πραγματικότητα.

Δείτε στο site του DiscoveryChannel όλα τα βήματα ένα προς ένα της κατασκευής της γέφυρας στο
Πραγματικά ένα ασύλληπτο έργο...
Text by Michalis Fotinakis

Thursday, January 04, 2007

Back to Reality...!!

Καλή χρονιά σε όλους καταρχήν...!
Ξεκούραση, χαλάρωση και τώρα..επιστροφή στην πραγματικότητα!! Νέα χρονιά ξεκινάει με χίλιες δύο υποσχέσεις στον εαυτό μας πώς από το 2007 κάποια πράγματα θα αλλάξουν...Τώρα το κατα πόσο με τη νέα χρονιά όλες οι κακές μας συνήθειες θα σταματήσουν...είναι άλλο θέμα!!
Κάτι σαν το γνωστό, " από δευτέρα δίαιτα!!" και φυσικά η δευτέρα γίνεται τρίτη, η τρίτη τετάρτη κ.ο.κ...
Πάντως είναι θετικό με την αρχή μίας νέας χρονιάς να βάζεις στόχους, δεν μπορώ να πω...!
Καλή χρονιά λοιπόν ξανά, και ο καθένας με τους στόχους του! Και όσοι εκπληρωθούν, εκπληρώθηκαν! Η προσπάθεια μετράει....